skip to Main Content

En riktigt bra råvara skyltar gärna med sitt ursprung

Principen om ett kretslopp mellan djuromsorg och hållbarhet är central för oss och vi ställer höga krav på såväl smak som produktion. Det innebär att vårt kött från våra svenska gårdar har en kravspecifikation långt över svensk lagstiftning när det gäller djurproduktion och att ett miljöansvar präglat hela tillverkningskedjan av våra produkter. Nedan kan du läsa om hur vi på Gårdsmärkt jobbar efter våra tre grundprinciper ursprung, hållbarhet och djuromsorg.

En riktigt bra råvara skyltar gärna med sitt ursprung

Principen om ett kretslopp mellan djuromsorg och hållbarhet är central för oss och vi ställer höga krav på såväl smak som produktion. Det innebär att vårt kött från våra svenska gårdar har en kravspecifikation långt över svensk lagstiftning när det gäller djurproduktion och att ett miljöansvar präglat hela tillverkningskedjan av våra produkter. Nedan kan du läsa om hur vi på Gårdsmärkt jobbar efter våra tre grundprinciper ursprung, hållbarhet och djuromsorg.

Ursprung

Vårt sätt att se till att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt stavas: långsiktig och ansvarstagande produktion. Vi köper vårt kött från noga utvalda gårdar från den svenska landsbygden som sätter ett hållbart lantbruk högst upp på agendan med en kvalitativ produktion.

Hållbarhet

Vi strävar efter ett kretslopp mellan djur – gödsel – energi – växtodling – foder i värdekedjan. Foder odlas på egen gård eller grannens, gödsel blir energi och växtnäring. Energi används till uppvärmning av anläggningar och transportfordon, och växtnäring används på fälten och ersätter gödning. På fälten odlas sedan foderspannmål, böner och oljeväxter.

Djuromsorg

Gårdarna som levererar vårt kött tar väl hand om djuren och djuromsorgen har en kravspecifikation som överstiger svensk djurskyddslag. Lantbrukaren arbetar efter ett kvalitetssäkringssystem som heter IP-gris med den högsta så kallade Sigillnivån som ställer högre krav på djuromsorg än svensk lagstiftning eller på EU nivå. Alla våra djur har tillgång till strömedel och får ett noggrant sammansatt foder av i huvudsak lokalt producerade råvaror och restprodukter från vegetabilisk livsmedelsproduktion.

Se mer information om sigillnivån