skip to Main Content

Kravställning Gårdar

KRAVSTÄLLNINGVERIFIERINGSKRAV
1. Ursprung
1.1 Gård uppfyller IP Arbetsvillkor.Uppvisa IP Arbetsvillkor.
1.2 Djur ska transporteras på en max sträcka på 200 km mellan gård och slakteri. Djurägarförsäkran med transportdokument ska kunna uppvisas vid slakteriet. Klockslag för lastning och lossning. Max 200 km till slakteriet. Antal km ska specificeras.
2. Hållbarhet
2.1 Gården kan uppvisa på att det finns ett gott kretslopp mellan djur - gödsel - energi - växtodling – foder.Dokumenterad beskrivning ska uppvisas.
2.2 Gårdens gödsel används till växtnäring på den egna gården.Dokumenterad beskrivning ska uppvisas.
2.3 Gården producerar själv eller säljer sin gödsel till biogasproduktion.Följesedel eller faktura på såld gödsel till biogasproduktion.
2.4 Gården producerar egen hållbar energi.Vilken egen energi produceras.
2.5 Gården utfodrar djur med lokalt svenskt producerat foder, varav minst 70% är producerat på egna gården.Spårbarhet på foder.
2.6 Om gården har egen växtproduktion, ska det kunna uppvisas åtgärder som gjorts för att gynna biologisk mångfald.Dokumenterad beskrivning av odling och gödselmedel. Krav på växelodling och marker i träda.
2.7. Om gården har egen växtproduktion, ska odlingen bidra till att upprätthålla gårdens naturliga ekosystem. Växtproduktion ska gynna framtida odling och jordens bördighet.Dokumenterad beskrivning av hur det sker.
2.8 Gården ska ha en tydlig plan för fortsatt utveckling av hållbar produktion.En dokumenterad plan ska uppvisas.
3. Djuromsorg
3.1 Gården ska uppfylla IP-certifiering på Sigillnivå.Certifikat ska uppvisas.
3.2 Gården ska ha en tydlig plan för fortsatt utveckling av gårdens djuromsorg.En dokumenterad plan ska uppvisas.