skip to Main Content

UHM-krav

Nedan ser ni vilka UHM-krav som respektive lagstiftning och certifiering uppfyller.

UHM-kravEUSEIP gris grund
IP Sigill gris
Information om ursprung - enkla produkter (KravID: 11010)xxxx
Information om ursprung - sammansatta produkter (KravID: 10414:1)xxxx
Transport av djur till slakt (KravID: 10762)xxxx
Slaktmetod - kött (KravID: 10763)xxxx
Ansvarsfull antibiotika­användning - kött (KravID: 11398)xxxx
Ansvarsfullt producerad fodersoja (KravID: 11113)xxxx
Foder utan GMO-innehåll (KravID: 10422:2)xxx
Produkter av oljepalm i foder (KravID: 11395)
EU-ekologisk vara (KravID: 11009)
Lösgående grisar (KravID: 10437:1)xxx
Förbud mot svanskupering - griskött (KravID: 10440:2)xxx
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött (KravID: 10439:1)xxxx
Operativa ingrepp med bedövning - griskött (KravID: 11396)xxxx
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - griskött (KravID: 11397)x
Ekologisk vara - tillägg griskött (KravID: 10236:2)
Utökade krav som ej omfattas av UHM-kraven
Avvänjning av kultingar tidigast vid 28 dagars ålder. x
Ökad mängd bobyggnadsmaterial. x
Hösilage/ensilage till slaktgrisar.x
Duschar eller andra anordningar som ger svalka för slaktgrisar.x
Program för smittskyddx
Hållbart vattenuttagx
Bevara och öka den biologiska mångfaldenx

I januari 2021 kommer det ut nya uppdaterade certifieringar för både IP Gris Grundcertifiering och IP Sigill Gris.