Skip to content

Vanliga frågor

Nedan hittar du vanliga frågor med svar, skulle du inte hitta den information du söker är du välkommen att kontakta oss på info@gardsmarkt.se

Vad menar ni med att en riktigt bra råvara gärna skyltar med sitt ursprung?

Vi tror på total transparens och är stolta över dem gårdar Gårdsmärkt kött kommer ifrån. För oss betyder bra råvara och ursprung mer än endast kött från Sverige, våra gårdar har djuromsorg och hållbarhet högst på agendan och går i bräschen för vad vi anser är ett modernt lantbruk.

Kommer allt Gårdsmärkt kött från Sverige?

Ja! Gårdsmärkt kött är alltid från Sverige.

Vad betyder IP-Gris på Sigill nivå?

Gårdsmärkts gårdar arbetar efter ett kvalitetssäkringssytem som heter IP-Gris med den högsta så kallade Sigillnivån, som ställer högre krav än svensk lagstiftning. Vad Sigillnivå exakt innebär kan du läsa här.

Är griskött hållbart?

Våra lantbrukares grisproduktion är en naturlig del av gårdens kretslopp. Djurens foder kommer från den egna gården eller grannens, gödsel blir biogas och i stort sett hela grisen tas till vara vid slakt, 70% blir mat och resterande procent blir det bland annat växtnäring och läkemedel av. Det enda som inte tas till vara är borsten, men till och med det jobbar man på att ta till vara på ett smart sätt.

Hur säkerställs det att råvaran kommer från en speciell gård?

Råvaran särhålls i ett speciellt flöde dels på slakteriet dels i produktionen. Spårbarheten säkerställs genom specifikt batchnummer som följer produkten från råvara till färdigförpackad slutprodukt.