skip to Main Content
Gårdsmärkt – Flygfoto över Bäckens Gård

Bäckens Gård

Hilmér Lantbruk är en familjedriven verksamhet som pågått på Bäckens gård sedan 1959. År 1989 övertog Per-Olof Hilmér verksamheten från sin far och idag driver han gården tillsammans med sin fru Karin Hilmér och deras två söner Gustav och Oscar. På gården drivs grisproduktion, växtodling och energiproduktion.

Ett hållbart lantbruk är kärnan i Hilmérs verksamhet. Med det menas att ställa högsta möjliga krav på såväl djuromsorg som att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Detta har legat till grunden för gårdens unika kretslopp mellan djur, foder, växtodling och energiproduktion.

Djuromsorgen har en kravspecifikation som överstiger svensk djurskyddslag och Hilmérs arbetar efter ett kvalitetssäkringssystem som heter IP-gris, den högsta så kallade Sigillnivån. Djuren utfodras med foder sammansatt från den egna växtodlingen och friskt vatten från Vänern, det innebär att djuren får den absolut bästa möjliga kvalitén på utfodringen. Växtodlingen drivs på ett hållbart sätt i samklang med naturens biologi på slättbygden vilket innebär en ständig omvårdnad av åkermarken. Gödsel omvandlas sedan till växtnäring åt växtodlingen och sedan 2012 förädlas även gödseln till biogas i Hilmérs biogasanläggning som dem äger tillsammans med fem granngårdar.

Utöver att vara energileverantör av biogas till Brålanda Biogas AB driver Hilmér Lantbruk vindkraftsproduktion, och sedan 2006 har dem även en halmpanna som värmer upp både den egna gården med anläggningar, men även den närliggande kyrkan och församlingshemmet.

Hilmérs målsättning på gården är en långsiktig vision med en miljömedveten och omsorgsfull produktion. Så att gården kan gå i bräschen för ett modernt och ansvarstagande lantbruk över flera generationer.

Gårdsmärkt – Foto på ägarna av Bäckens Gård/Hilmér Lantbruk

Bäckens Gård/Hilmér Lantbruk, en del av Gårdsmärkt

Hilmér Lantbruk Signatur 1
Hilmér Lantbruk Signatur 2
Hilmér Lantbruk Signatur 3
Hilmér Lantbruk Signatur 4